Glöm inte nyckeln

Den 29 augusti byts låsen på toaletthusen. Du som ännu inte kvitterat ut en ny kan göra det samma dag mellan klockan 10 och 13 i Föreningshuset. Har du inte möjlighet att komma då så hör av dig till styrelsen…

Mer om syrenkbakterios

Kolonifträdgårdsförbundets rådgivare har sett ytterligare bilder från oss och konstaterar att det finns syrenbakterios i området. Bakterien har haft ovanligt gynnsamma förhållanden under den kalla våren. Man kan se intorkade bladskott och prickar med gul halo på blad (se bifogad…