Alla fina fotografier(nästan) är tagna av: Helen Alfvegren

Välkommen till Stora Mossens koloniområde – eller Stora Mossens koloniträdgårdsförening som det korrekta namnet är. Området grundades redan 1916 och tillhör därmed de äldsta koloniområdena i Sverige. Här finns 192 stugor och lika många entusiastiska kolonister. Variationsrikedomen är stor, och utöver kolonisterna själva syns under sommaren ofta besökare promenera omkring och beundra de prunkande trädgårdarna.

Kolonirörelsen är ungefär hundra år gammal och vi kolonister i Stora Mossen är glada över att kunna visa upp ett område som har behållit mycket av sin ursprungliga karaktär – ett område som är till mycket glädje såväl för oss kolonister som för besökare!

Stora Mossens Koloniträdgårdsförening är en ideell förening, ansluten till Koloniträdgårdsförbundet och dess region Stockholms Koloniträdgårdar. Föreningen arrenderar marken av Stockholms stad och medlemmarna arrenderar i sin tur kolonilotterna.