Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med föreningen?

  • Adress: Nyängsvägen 153, 167 56 Bromma (besökstider under säsongen lördagar kl 10-12)
  • Telefon till föreningshuset:  072-252 46 80
  • E-postadress: mail@storamossenkoloni.se
  • Hemsida: www.storamossenkoloni.se
  • Plusgiro: 15 41 74-7
  • Organisationsnummer: 802010-6996
  • Fastighetsbeteckning: Ulvsunda 1:1