Styrelse

2016 års styrelse

Ordförande: Cecilia Larsson

Kassör: Åke Kling

Ledamöter: Elisabeth Englund, Monika Axelsson, Ingrid Rogblad

Revisorer: Mats Hellzén, Sven-Arne Petersson och suppleant Lena Adelbertsson

Valberedning: Christer Degsell (sammankallande), Kerstin Danielsson och Ulla Johansson

Kontakt: mail@storamossenkoloni.se

Styrelsemedlem? Logga in på styrelsens sida här.