Styrelse

2024 års styrelse

Ordförande: Marie Thorsell

Kassör: Ann-Christine Ekgren

Ledamöter: Charlotta Linderholm, Ann Sundstrand, Rikard Wendel

Suppleanter: Anna Santesson, Håkan Andersson

Övriga förtroendevalda

Revisorer:  Tove Granat, Cecilia Larsson

Revisorssuppleant: Charlotte Cerps

Valberedning: Elinor Oliveras, Gunilla Asp, Carina Elm

Övriga uppdrag

Underhåll av föreningens byggnader: 

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Flaggningsansvarig: Anders Standar

Expeditionen:

I föreningshuset är öppen lördagar mellan klockan 10 och 12 under säsongen.

Telefon: 072-252 46 80

Mail: mail@storamossenkoloni.se