Styrelse

2018 års styrelse

Ordförande: Cecilia Larsson

Kassör: Sven-Arne Pettersson

Ledamöter: Gunilla Asp, Elisabeth Englund, Pernilla Deshayes, Tove Granat, Marco Lindström

Revisorer: Lena Adelbertsson och  Mats Hellzén

Valberedning: Christer Degsell (sammankallande), Kerstin Danielsson och Ingrid Rogblad

Fastighetsansvarig: Istvan Molnar

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Kontakt: mail@storamossenkoloni.se

Styrelsemedlem? Logga in på styrelsens sida här.