Styrelse

2021 års styrelse

Ordförande: Pernilla Deshayes

Kassör: Ann-Christine Ekgren

Sekreterare: Gunilla Asp

Ledamöter: Lennart Kaj, Charlotta Linderholm, Marie Thorsell, Lena Adelbertsson
Suppleant: Jonas Åkerman

Revisorer: Sven-Arne Petersson, Charlotte Cerps
Suppleant: Christer Degsell

Valberedning: Kicki Landelius, Anita Pettersson, Virginia Hendroff

Underhåll av föreningens byggnader: Istvan Molnar

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Expeditionen:
I Föreningshuset på Nyängsvägen 153 är öppen lördagar 10 – 12 under perioden april – oktober.

Telefon: 072-252 46 80

Mail: mail@storamossenkoloni.se