Styrelse

2018 års styrelse

Ordförande: Cecilia Larsson

Kassör: Åke Kling

Ledamöter: Gunilla Asp, Elisabeth Englund, Pernilla Deshayes, Tove Granat, Marco Lindström

Revisorer: Lena Adelbertsson, Sven-Arne Petersson och suppleant Mats Hellzén

Valberedning: Christer Degsell (sammankallande), Kerstin Danielsson och Ingrid Rogblad

Fastighetsansvarig: Istvan Molnar

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Kontakt: mail@storamossenkoloni.se

Styrelsemedlem? Logga in på styrelsens sida här.