Styrelse

2020 års styrelse

Ordförande: Pernilla Deshayes

Kassör: Sven-Arne Pettersson

Sekreterare: Gunilla Asp

Ledamöter: Lennart Kaj, Marita Leino, Charlotta Linderholm, Marie Thorsell

Revisorer: Lena Adelbertsson och  Mats Hellzén
Suppleant: Christer Degsell

Valberedning: Kicki Landelius, Anita Pettersson, Virginia Hendroff

Fastighetsansvarig

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Expeditionen:
I Föreningshuset på Nyängsvägen 153 är öppen lördagar 10 – 12 under perioden april – oktober.

Telefon: 072-252 46 80

Mail: mail@storamossenkoloni.se

 

Styrelsemedlem? Logga in på styrelsens sida här.