Styrelse

2022 års styrelse

Ordförande: Marie Thorsell

Kassör: Ann-Christine Ekgren

Ledamöter: Gunilla Asp, Charlotta Linderholm, Anna Gradin, Håkan Andersson, Lennart Kaj

Suppleant: Ann Sundstrand

Övriga förtroendevalda

Revisorer:  Charlotte Cerps, Cecilia Larsson
Revisorssuppleant: Christer Degsell

Valberedning: Kicki Landelius, Anita Pettersson, Virginia Hendroff

Övriga uppdrag

Underhåll av föreningens byggnader: Istvan Molnar

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Flaggningsansvarig: Anders Standar

Expeditionen:

I föreningshuset är öppen lördagar mellan klockan 10 och 12 under säsongen.

Telefon: 072-252 46 80

Mail: mail@storamossenkoloni.se