Styrelse

2019 års styrelse

Ordförande: Cecilia Larsson

Kassör: Sven-Arne Pettersson

Sekreterare: Gunilla Asp

Ledamöter: Elisabeth Englund, Pernilla Deshayes, Tove Granat, Lennart Kaj

Revisorer: Lena Adelbertsson och  Mats Hellzén
Suppleant: Christer Degsell

Valberedning: Kicki Landelius, Marita Leino, Anita Pettersson

Fastighetsansvarig: Istvan Molnar

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Expeditionen:
I Föreningshuset på Nyängsvägen 153 är öppen lördagar 10 – 12 under perioden april – oktober.

Telefon: 072-252 46 80

Mail: mail@storamossenkoloni.se

 

Styrelsemedlem? Logga in på styrelsens sida här.