Styrelse

2023 års styrelse

Ordförande: Marie Thorsell

Kassör: Ann-Christine Ekegren

Ledamöter: Charlotta Linderholm, Anna Grandin, Ann Sundstrand, Håkan Andersson, Rikard Wendel

Suppleant: Gunilla Asp

Övriga förtroendevalda

Revisorer:  Tove Granat, Cecilia Larsson

Revisorssuppleant: Charlotte Cerps

Valberedning: Karin Hall, Elinor Oliveras, Kicki Landelius

Övriga uppdrag

Underhåll av föreningens byggnader: Istvan Molnar

Vattenansvarig: Ingemar Nilsson

Flaggningsansvarig: Anders Standar

Expeditionen:

I föreningshuset är öppen lördagar mellan klockan 10 och 12 under säsongen.

Telefon: 072-252 46 80

Mail: mail@storamossenkoloni.se