Dags att välja arbetsgrupper

Hej medlem,
Årsmötet har bestämt att styrelsens förslag om att upplägget med ansvarsområden ska införas under innevarande säsong med utvärdering inför säsongen 2025. Vill du läsa mer om bakgrunden och motiven till styrelsens förslag och årsmötets beslut hänvisar vi till årsmötesprotokollet och de utskickade handlingarna inför årsmötet. 

Tanken med arbetsgrupper är att det är angeläget att i högre grad än idag fördela ansvaret för de gemensamma uppgifterna över hela säsongen. Vi hoppas och tror även att vi förhindrar att arbetsuppgifter hamnar mellan stolarna och att varje arbetsgrupp tar ett helhetsansvar för ett område (t.ex. festplatsens skötsel).

Erfarenheter från andra koloniföreningar visar att modellen med arbetsgrupper kanske inte fungerar friktionsfritt från början utan kommer att behöva ett par säsonger innan den hittar sina former. Vi behöver alla ha förståelse för det. Vi kommer att göra en första utvärdering inför säsongen nästa år, 2025, där alla medlemmars erfarenheter kommer att vara ett viktigt underlag. 

Istället för att ställa dig i kö för en arbetsuppgift på städdagen (en gång på våren och en gång på hösten) kan du anmäla dig till en arbetsgrupp redan nu inför säsongstarten.
Du väljer utifrån fallenhet och förmåga minst två arbetsgrupper i prioritetsordning. I varje arbetsgrupp finns exempel på de arbetsuppgifter som gruppen behöver sköta – och där återfinns samma uppgifter som de som tidigare delats ut på arbetsdagen.

 
Tänk dig att du kommer till festplatsen för att anmäla dig till en arbetsuppgift och det finns 6 köer A – F se nedan. Vilken kö väljer du i första hand? I andra hand? 


Styrelsen anser att det behöver finnas en kontaktperson för varje arbetsgrupp. Om du kan tänka dig att vara kontaktperson anmäl det redan nu när du anmäler dig till en arbetsgrupp. Annars får vi utse det i samband med arbetsgruppens första samling. 


Styrelsen har ett inplanerat styrelsemöte den 4 april och kommer efter det mötet och senast den 13 april meddela vilken arbetsgrupp du tillhör och vilka övriga som ingår i gruppen. Vi försöker så långt som möjligt tilldela dig det ansvarsområde/arbetsuppgift som du önskar. Samtidigt måste vi se till att samtliga uppgifter blir utförda varför du kan bli placerad att utföra ditt alternativ två eller annat som kräver fler utförare.
Vi kommer då även ge närmare anvisningar och stöd till arbetsgrupperna om hur man bör starta och lägga upp säsongens arbete.


Läs igenom rubrikerna med ansvarsområden och arbetsåtagande och meddela styrelsen vilket ansvarsområde du vill ingå i senast torsdagen den 28 mars. Om du inte återkommit tolkar vi det som att du istället väljer att betala. Om du inte vill mejla ditt svar, lägg in en lapp i brevlådan vid föreningshuset.
T ex svarar du:
Jag önskar som prio 1 Ansvarsområde A och prio 2 Ansvarsområde C. Jag kan även tänka mig att vara kontaktperson för ansvarsområde A och C (om du vill det).
Frågor? Mejla styrelsen!

ANSVARSOMRÅDEN

A. Byggnadsunderhåll (ca 10 medlemmar)
Följande ska minst ingå:
A1-Mindre Snickeri-/reparationsarbeten. A2-Målningsarbeten. A3-Rengöra takrännor A4. Kontroll av områdets byggnader


B. Trädgårdsskötsel (ca 30 medlemmar)
B1-Klippa gräs/häck. B2-Rensa ogräs, vattna. B3-Kratta eklöv på Östra/plocka skräp B4. Eventuellt anlägga nya rabatter. 

 
C. Städa / Hålla snyggt (ca 40 medlemmar)
Önskemål om särskild inriktning:
C1-Städa i och runt föreningshuset, diska husgeråd. C2 Städa och hålla rent i gamla föreningshuset.  C3-Städa vintertoan


D. Tömma papperskorgar (20 medlemmar)
D1. Tömma papperskorgar på området, rensa anslagstavlor, rengöra vägskyltar


E. Fester / Utspisning (ca 12 medlemmar)
E1-Höstfest/Ljusfest. E2-’’Utspisning’’ och förberedelser i samband med möten. E3 After Garden


F. Vägunderhåll / Containerhantering (ca 28 medlemmar)F1-Vägunderhåll. F2-Containerhantering. F3 Eventuell flismaskinshantering


G. Odlings- och miljögruppen (gruppen är redan etablerad och fullbemannad)
G1-Utbilda, kurser och information. G2 Återbruksbord