Föreningens årsmöte

Vill bara påminna om att vår förening har årsmöte söndagen den 18 februari klockan 13.00.

Du hittar kallelse med mer information på vår medlemssida!

grupp

Julcafé och lite till

Den första advent är det dags för föreningens julcafé, och du kan läsa mer om det på vår medlemssida.
Där kan du också läsa om en föreläsning om gifter i jorden.

adventsljus1

 

Söndag den 15 oktober…

stängs vattnet av i vårt område. Det är viktigt att du som kolonist öppnar alla kranar för att förhindra att vattnet fryser. Passa också på att blåsa ut vatten ur era slangar så klarar även de frosten!

IMG_7386

 

Vår styrelse söker nya ledamöter

I dagarna har du som medlem i vår förening fått ett mail från valberedningen. För att vår förening ska fortsätta att blomstra är det viktigt med ett positivt medlemsengagemang. Det är vi medlemmar som gemensamt väljer styrelse och det är även vi medlemmar som ställer upp på styrelseposterna under någon period. Det är ju också på så vis som föreningen kan utvecklas i en positiv riktning.

Valberedningens uppgift är att nå ut till alla så att flera får chans att bidra till det föreningsgemensamma arbetet. Det är bra med en kombination av kontinuitet / erfarenhet och nya idéer. Därför väljs styrelseledamöterna på två år med en överlappning så att bara hälften är nya varje år. Som styrelsemedlem erbjuds du kostnadsfria styrelseutbildningar via Studiefrämjandet. 

Styrelsen består av ordförande och kassör samt 5 ledamöter.
Vill du vara med? Du hittar alla kontaktuppgifter i mailet!
grupp