Mer om syrenkbakterios

Kolonifträdgårdsförbundets rådgivare har sett ytterligare bilder från oss och konstaterar att det finns syrenbakterios i området. Bakterien har haft ovanligt gynnsamma förhållanden under den kalla våren. Man kan se intorkade bladskott och prickar med gul halo på blad (se bifogad…

Hot mot syren och vinbär

Titta till dina syrener och vinbär då vi har oönskade sjukdomar i området! Många har upptäckt vissnande och svartnande bladskott i syrenhäckar. Vi misstänker sjukdomen syrenbakterios och har skickat bilder till expertisen, men ännu inte fått diagnosen bekräftad. För denna…

Inbrott i området

Några kolonister har haft oönskat besök i sina förråd under början av veckan. Håll därför lite extra koll på din kolonilott – och glöm inte att hjälpa till med att spana lite på din grannes tomt också.

Lottlivet under karantän-tiden

På lotten gäller samma rekommendationer som i samhället i övrigt. Man håller sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens instruktioner och följer dem på  krisinformation.se. För närvarande går det fint att ägna sig åt vårbruket.   Var rädda om varandra!