Regler för eldning inomhus

Styrelsen har fått information om vad som gäller vid eldning i kaminer och spisar i kolonistugor:
– Det råder inget eldningsförbud någon del av året.
– Alla eldstäder måste vara anmälda till Stadsbyggnadsnämnden.
– Alla eldstäder måste vara godkänd av sotare. Intyg skall kunna visas upp.
– Om olägenhet uppstår för omgivningen kan Miljöförvaltningen förelägga om
förbud eller begränsning av eldande, efter anmälan till Miljöförvaltningen.

Mer info hittar du HÄR.

IMG_0180

Nytt datum för påsläpp av vatten

Vi är tvungna att skjuta upp vattenpåsläppet till lördagen den 21 april på grund av det kalla vädret och tjälen i marken.

Om vi behöver skjuta upp det ytterligare så kommer styrelsen att meddela detta.

dusch

Hästgödsel för medlemmar!

En av våra kolonister brukar förmedla brunnen, giftfri hästgödsel inför kolonisäsongen.
Påsken kommer tidigt i år och därför har kolonistens hästgödselkontakt lovat att leverera redan under vecka 13.
Säckarna innehåller färdigbränd giftfri hästgödsel och kostar 50 kr styck. De levereras innanför grinden på koloniadressen med ett inbetalningskort.
Eftersom detta endast gäller våra medlemmar finns alla uppgifter på våra medlemssidor.
kuse

Miljövänligt växtskydd

Tisdagen den 20/2 kl. 18:00 har Söder om Söder Ulf Nilsson som gäst ute i Ekobyn i Björkhagen.

Han berättar om miljövänligt växtskydd, lär oss att känna igen skadegörarna och ger tips på bekämpningsmetoder.

Mer information här

Den 18 februari är det årsmöte

för föreningens medlemmar. Kallelse och information hittar du under ”medlemmar” till vänster. Där hittar du nu även alla årsmöteshandlingar som du redan fått i din mail.

 

dokument