Lottlivet under karantän-tiden

På lotten gäller samma rekommendationer som i samhället i övrigt. Man håller sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens instruktioner och följer dem på  krisinformation.se. För närvarande går det fint att ägna sig åt vårbruket.   Var rädda om varandra!

Intresselistan stängd

På grund av läget med coronaviruset går det tills vidare inte att nyanmäla sig till vår intresselista. Eftersom anmälan görs personligen vid våra expeditionstider, så vill vi undvika alltför många besök i föreningshuset.