Mobila miljöstationen kommer

på lördag den 21 augusti klockan 14.00–14.30 , intill föreningshuset vid Nyängsvägen 153. Samla ihop gamla färgburkar, kemikalier och mindre elavfall och lämna när mobila miljöstationen kommer. Då hjälps vi åt och förhindrar att kemikalier – och annat miljöfarligt avfall…