Mer om vår historia

hittar du under länken ”Historia” till vänster. Längst ner på sidan finns nu vår jubileumsskrift från 2016 att läsa för den intresserade!