Föreningshuset

Hej, du vet väl om att du som medlem kan hyra
vårt föreningshus för 500 kr/dygn, icke medlem
betalar 1 800 kr. Mejla till: mail@storamossenkoloni.se
för att boka. Eller kom in på expeditionen lördagar
kl 10-12 under perioden 15 april–15 oktober.