Nytt datum för påsläpp av vatten

Vi är tvungna att skjuta upp vattenpåsläppet till lördagen den 21 april på grund av det kalla vädret och tjälen i marken.

Om vi behöver skjuta upp det ytterligare så kommer styrelsen att meddela detta.

dusch