Regler för eldning inomhus

Styrelsen har fått information om vad som gäller vid eldning i kaminer och spisar i kolonistugor:
– Det råder inget eldningsförbud någon del av året.
– Alla eldstäder måste vara anmälda till Stadsbyggnadsnämnden.
– Alla eldstäder måste vara godkänd av sotare. Intyg skall kunna visas upp.
– Om olägenhet uppstår för omgivningen kan Miljöförvaltningen förelägga om
förbud eller begränsning av eldande, efter anmälan till Miljöförvaltningen.

Mer info hittar du HÄR.

IMG_0180