Resultatet av synen juni 2015

Styrelsen genomförde söndagen 14 juni sin årliga syn av koloniområdet. Som vanligt är intrycket blandat. Huvuddelen av lotterna sköts på ett godtagbart sätt, medan vissa missköts. Styrelsen har beslutat att skicka ut brev med anmodan om snar bättring till de 20 värsta syndarna, dvs där lotterna är rent vanskötta. Det handlar om dålig markskötsel, oklippta träd och häckar samt att man inte rensar sina trädgårdsgångar eller sin halva av rågångar och vägar utanför lotten.

Synen kommer att följas upp med kontroll att åtgärder vidtagits. Dessutom kommer styrelsen att kontakta vissa lottägare för att höra om orsaken till misskötseln. Har man inte möjlighet eller intresse att sköta tomten så kan det bli aktuellt att diskutera försäljning eller uppsägning.

Sammanfattningsvis: Alla har vi ett ansvar att sköta vår lott och våra byggnader. Rensa och städa, klippa träd och häckar (häck mot väg på framsidan max 1,10 m hög, hålla in bredden så att de inte inkräktar på vägen utanför), rensa även på utsidan tomten (varje lott har ansvar för sin halva av vägen).