Ny e-postadress och nytt telefonnummer!

Från och med 1 januari 2015 har vi ett nytt telefonnummer till föreningen, som det är bra att du noterar snarast: 072-252 46 80. Det gamla 08-numret slutar då att fungera.

Vi har också en ny e-postadress: mail@storamossenkoloni.se. Den gamla telia-adressen kommer alltså att upphöra vid årsskiftet.

Vi vill passa på att påminna dig om att meddela din egen e-postadress om du inte gjort det (eller om du ändrat den) och eventuellt nytt mobiltelefonnummer till styrelsen!