Hot mot syren och vinbär

Titta till dina syrener och vinbär då vi har oönskade sjukdomar i området!

Många har upptäckt vissnande och svartnande bladskott i syrenhäckar. Vi misstänker sjukdomen syrenbakterios och har skickat bilder till expertisen, men ännu inte fått diagnosen bekräftad. För denna sjukdom gäller att de nya skotten riskerar att bli fula och infekterade om man inte tar bort de gamla infekterade (Återvinningscentral, brännbart). Bakterien som orsakar sjukdomen är mycket vanlig. Angreppet gynnas av bland annat vårfrost. Om det sedan blir fuktig och varm väderlek så sprids det ännu mer. Beskär inte under fuktigt väderlek. Syrenen dör inte knall o fall.
Läs mer om bakteriosen
.

Även vinbärsgallkvalster har uppmärksammats. Det är mikroskopiskt små djur som orsakar att knopparna på svarta vinbärsbuskar sväller upp och blir runda till skillnad mot friska knoppar som är smala och mer långsträckta. Angripna knoppar kan spricka upp något, men blommor eller normala blad bildas inte. Angripna buskar ska grävas upp och brännas (Återvinningscentral, brännbart). Det hjälper inte att bara klippa bort ovanjordiska delar. Om man tar bort buskarna är det möjligt att plantera nya buskar på samma plats året efter (ur Maj-Lis Pettersson: Skydda din trädgård 2004).
Styrelsen