FSSK inbjuder till studiedag den 26 april!

Dagen tillbringas på koloniträdgårdsföreningen Eken. Vi får lära oss att ympa äpplen, bokashi och att dela på plantor. Sist – men inte minst – får vi tillfälle att träffa varandra och knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Läs mer här om vad som gäller och när du måste anmäla dig senast:

Inbjudan

Karta Eken