Föreläsning för medlemmar

Långholmens koloniträdgårdar har föreläsning om växtskydd i april. Logga in på dina medlemssidor och läs mer.