VIKTIGT OM SKATTEMYNDIGHETENS BEGÄRAN

Det är säkert flera som redan fått ett brev från skattemyndigheten i brevlådan. Stora Mossens koloniförening har, tillsammans med ett antal föreningar i Sverige, blivit uttagna för att fastighetsdeklarera våra stugor.

Det finns en möjlighet att begära uppskov hos Skatteverket, så att man får tid på sig att tänka igenom innan man fyller i blanketten. Styrelsen kommer att försöka hitta någon slags gemensam hållning för detta.

Vi återkommer under vecka 42 med mer information.

Uppskov begärs hos Anna Byström på skatteverket. Hon nås antingen på telefon 010-574 9225 eller epost: anna.bystrom@skatteverket.se.

Varje medlem måste själv ansöka om uppskov och de som har gjort detta har fått uppskov till den 30 oktober.

Hälsningar

Styrelsen