Extra årsmöte i oktober

Styrelsen kallar till extra årsmöte i föreningen. Du hittar mer information i våra medlemssidor!

rönnbär