Vi måste vara rädda om våra bin!

På årsmötet fick en av våra kolonister i uppdrag att sammanställa en lista över vilka bekämpningsmedel man skulle kunna använda istället för Roundup, som är ett förödande medel för våra bin. Här nedan en sammanställning som Koloniträdgårdsförbundet rekommenderar.

bi

 

 

 

 

Förebygg angrepp genom att odla motståndskraftiga sorter och ge växterna en bra start med gödsel och vatten.

Mot insekter

Använd de egna nyporna och kraftig vattenstråle så långt det går! Skydda känsliga växter med fiberduk eller nät.

 • Insektssåpor, t.ex. Bladlöss Effekt (Neudorff)
 • Gelatinprodukter
 • Oljor, t.ex. Florineum (Bayer), Fruktträd Effekt (Neudorff)
 • Bionim (Weibulls)
 • Myrmedel* med borax eller diatomit
 • Biologisk bekämpning med andra organismer, t.ex. Turex Larvskydd (Biobasiq), Curera Turex3 (Nelsons)

Mot svamp

 • Fettsyror
 • Svavel, t.ex. Curera Kumulus (Nelsons)
 • Biologisk bekämpning med andra organismer, t.ex. Binab mot gråmögel
 • Sårpasta, t.ex. Curera SV Kambium (Nelsons)

Mot sniglar

 • Järnfosfat, t.ex. Snigelfritt (Weibulls), Snigeleffekt (Nedorff), Curera Snigel (Nelsons), Natria mot sniglar (Bayer)
 • Biologisk bekämpning med nematoder, t.ex. Nemaslug (Bionema)
 • Snigelbromsen (nät med eltråd)

Mot ogräs

 • Handrensning
 • Täckning med markduk, plast
 • Pelargonsyra, t.ex. Ecoval (Nelsons), Ogräs Effekt (Neudorff)
 • Ogräsättika
 • Varmvatten och ånga
 • Termisk och elektrisk ogräsbekämpning (ogräsflamning)

OBS från Judith:

 • *Vissa myrmedel – även de som är tillverkade av naturliga substanser – är avsedda endast för inomhus bruk och/eller får inte användes i närheten av bisamhällen.
 • Växtskyddsprodukter/produktrester kan vara klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning.
 • För alla produkter gäller det att läsa på förpackningen eller på webben om risker vid användning eller hantering!

På Koloniträdgårdsförbundets hemsida finns en serie med odlingstips skriven av erfarna trädgårdsrådgivare. Klicka på länkarna nedan för att läsa eller ladda ner tips om:

Lätt om odling Nr 9 Växtskydd

Lätt om odling Nr 20 Ogräs