Historia

mossen19011.JPG-for-web-normal
År 1915 kom de första kolonisterna till Stora Mossen. Stockholm stads Trädgårdsförening hade året innan arrenderat Stora Mossen och delat upp gården i mindre tomter som intresserade ”amatörjordbrukare” kunde få hyra. Gårdens boningshus låg där Bromma gymnasium ligger idag. Runtom fanns det stall, ladugård och uthus. Fortfarande böljade säd på åkrarna runtom och hästar betade i hagen. Två statarstugor fanns där också, och en handelsbod uppe vid nuvarande Bävervägen.

mossen1902.jpg-for-web-normal
Kolonisterna fick låna häst och plog från gården för att plöja sina lotter. Ett brett dike avvattnade torvmossen. I slutet av krokvägen låg en sopstation där man kunde göra av med hushållssoporna. Gångstigar ledde fram till lotterna och rakt genom området gick ett stort dike.                                                

Fotografi (4).jpg-for-web-normal
De lade ner mycket arbete de nya odlarna. Och det var inte bara nöje och fritidssysselsättning det handlade om. Första världskriget pågick för fullt och det rådde allmän matbrist. Därför var allt man kunde odla och lagra ett välkommet tillskott till hushållet. Mest odlades potatis och rotsaker.

Fotografi (3).jpg-for-web-normal
Drömmen de nya kolonisterna hade med sig var också att så snart som möjligt bygga sig en stuga på lotten, så att hela familjen kunde flytta ut över sommaren. Redan 1916 började de första stugorna växa upp. De flesta byggdes av spillvirke och billådor med pärlspont och fyllning av kork och sågspån.

Fotografi (2).jpg-for-web-normal
Länken nedan innehåller skriften ”Stora Mossen 75 år. Ett koloniområde med gamla anor” som utkom i samband med koloniområdets 75-årsjubileum år 1991. Ansvarig för framtagning av skriften var Inga Holborn, ordförande i föreningen under många år. 

mossen
Statarstugan som låg där Bromma gymnasium finns idag.

”Stora Mossen 75 år. Ett levande koloniområde med gamla anor.”

2016 års jubileumsskrift ”Hundra år av odling och byggande”.