Intresseanmälan för kolonistuga

För att få bli medlem i föreningen krävs att man inte har arrende- eller nyttjanderätt till någon annan koloni- eller fritidsträdgård och att man kan styrka att man är folkbokförd i någon av följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö och Täby.

Ansökan
Man ansöker genom att fylla i en intresseanmälan vid ett personligt besök på föreningens expedition på Nyängsvägen 153 i Bromma. Öppet lördagar kl. 10-12 från mitten av april till mitten av oktober. Vi tar inte emot intresseanmälan via post eller mail.

Man registreras på intresselistan när vi har mottagit betalningen av avgiften, 300 kr per år. Denna sätts in på föreningens plusgiro, 15 41 74-7. Viktigt att ange korrekt namn på den sökande på inbetalningen.

I april varje år skickar vi ut ett mail på avgiften som ska vara betald senast den 30 april. Den som inte betalat senast det datumet stryks från listan. Om du ändrar adress eller andra kontaktuppgifter under året är det ditt ansvar att se till att föreningen får information om detta.

Antalet överlåtelser per år varierar, men brukar ligga på 5-10 stycken.

Föreningens värderare värderar enligt givna regler de till försäljning inkomna lotterna och angivet överlåtelsevärde utgör det pris som föreningen accepterar i hembudsförfarandet och som inte får överskridas vid försäljningen. Värderingen utgör ingen garanti för att eventuella synliga eller dolda fel uppmärksammats och noterats i värderingsutlåtandet. Det åligger således alltid köparen att själv noggrant kontrollera byggnaderna och markanläggningen innan köpet fullföljs.

Att vara kolonist
När du blir kolonist har du ansvar för att hålla ditt hus och din trädgård i gott skick och regelbundet använda din kolonilott. Det är också viktigt att veta att du även blir medlem i en koloniträdgårdsförening, vilket medför att du skall delta i föreningens aktiviteter. Koloniområdet består ju utöver de enskilda lotterna också av gemensamma ytor såsom gångar, vägar, gräsmattor, planteringar och gemensamma byggnader. Dessa disponerar föreningen gemensamt och vi ansvarar tillsammans för att sköta om dem.

Hembud gäller vid försäljning av kolonistuga. Det innebär att stuga och lott inte kan säljas på öppna marknaden och att föreningen sätter värdet enligt av Stockholm stad fastställd prislista.
Köpesumman baseras på trädgårdens och husets storlek och skick. Du bör ha möjlighet att med kort varsel kunna skaffa fram köpesumman när du blir erbjuden en stuga.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på telefon 072-252 46 80 eller e-post mail@storamossenkoloni.se.