Vatten, bara vanligt vatten…

Ännu råder inget bevattningsförbud i Stockholm, men staden uppmanar till att använda vattnet på ett smart sätt: inte vattna gräsmattorna längre, inte vattna på dagen i solsken och vind (stor del av vattnet försvinner på vägen ner i jorden), ”punktvattna” (på kvällen) – att tänka efter före.

Du får bra information och viktiga bevattningstips på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.

dusch