Vår styrelse söker nya ledamöter

I dagarna har du som medlem i vår förening fått ett mail från valberedningen. För att vår förening ska fortsätta att blomstra är det viktigt med ett positivt medlemsengagemang. Det är vi medlemmar som gemensamt väljer styrelse och det är även vi medlemmar som ställer upp på styrelseposterna under någon period. Det är ju också på så vis som föreningen kan utvecklas i en positiv riktning.

Valberedningens uppgift är att nå ut till alla så att flera får chans att bidra till det föreningsgemensamma arbetet. Det är bra med en kombination av kontinuitet / erfarenhet och nya idéer. Därför väljs styrelseledamöterna på två år med en överlappning så att bara hälften är nya varje år. Som styrelsemedlem erbjuds du kostnadsfria styrelseutbildningar via Studiefrämjandet. 

Styrelsen består av ordförande och kassör samt 5 ledamöter.
Vill du vara med? Du hittar alla kontaktuppgifter i mailet!
grupp