Tiden för sommarmötet ändrad

Nytt datum är lördagen den 12 augusti.
Läs mer på medlemssidan – du hittar länk till vänster i menyraden!