Sprängningsarbete vid vårt område

Sprängningsarbeten Arkitektvägen invid ”skidbackskogen” börjar tisdagen den  23/8 inför byggnationen av Kv Tallstigen. Sprängning kommer att ske 3-4 gånger per dag mellan kl 8:30 och 16:30.
Ca tider blir 8.30-9.30 11.30-12.30 13.30-14.30, kan förekomma mindre avvikelse från dessa.
Sprängningsarbetena beräknas pågå i 3-4veckor.

Frågor angående detta besvaras av produktionschef på tel 010-4480577

Platsledningen Skanska