Hösten är här

och det är åter dags för höstens städdag, den 6 oktober. Vi samlas klockan 10.00 vid föreningshuset där vi får våra uppdrag. Klockan 13.00 återsamlas vi i föreningshuset för sedvanligt kaffe med kort.
Styrelsen hälsar alla välkomna!

kvast