Protokollet från årsmötet

i februari 2020 finns nu att läsa på vår medlemssida – men du måste logga in först.