Mobila miljöstationen kommer

på lördag den 21 augusti klockan 14.00–14.30 , intill föreningshuset vid Nyängsvägen 153.

Samla ihop gamla färgburkar, kemikalier och mindre elavfall och lämna när mobila miljöstationen kommer. Då hjälps vi åt och förhindrar att kemikalier – och annat miljöfarligt avfall – kommer ut i naturen.
Turlista för alla stopp och info om sms-påminnelse finns på svoa.se/mobila