Mer om syrenkbakterios

Kolonifträdgårdsförbundets rådgivare har sett ytterligare bilder från oss och konstaterar att det finns syrenbakterios i området. Bakterien har haft ovanligt gynnsamma förhållanden under den kalla våren. Man kan se intorkade bladskott och prickar med gul halo på blad (se bifogad bild).
De ger dessa råd: Det angripna bör klippas bort vid torr och varm väderlek. Det är lämpligt att sprita verktygen (T-röd el dyl) så att man inte sprider bakterien till osmittade grenar. Det angripna ska inte läggas på egen kompost, men i en stor kompost (återvinningscentral) blir det så varmt att bakterierna inte klarar det. Bränning ska alltså inte behövas.

Det finns ingen anledning att ta bort hela buskar. Var ”extra snäll” mot syrenerna i år, gödsla, lägg på kompost eller barkmull. Även på grenar där man inte ser knoppanlag finns sådana som kommer att aktiveras.