Kurs i trädbeskärning

hölls första gången i söndags. Femton intresserade kolonister samlades för teori och sedan praktik ”på fältet” – eller snarare: i trädgårdarna. Annette Löf tog några bilder på vår lärare, Per Wennman, i aktion. Betydligt klokare gick alla hem till sitt och vässade sina sekatörer och sågar.

beskarning 1

beskarning 3

Så här sågar man.

Så här sågar man.