Jägare i området

På fredag, den 30 oktober, kommer det att vara rådjursjakt i vårt område.

Jakten börjar klockan 07.30.

(För alla våra ansträngningars och växters skull – låt jägarna arbeta störningsfritt!)

jägare