Inget vattenpåsläpp den 9 april

Vattnet släpps istället på en vecka senare, alltså den 16/4.
Orsaken är att det fortfarande är tjäle i marken.

logga utan text