Hästgödsel för medlemmar!

En av våra kolonister brukar förmedla brunnen, giftfri hästgödsel inför kolonisäsongen.
Påsken kommer tidigt i år och därför har kolonistens hästgödselkontakt lovat att leverera redan under vecka 13.
Säckarna innehåller färdigbränd giftfri hästgödsel och kostar 50 kr styck. De levereras innanför grinden på koloniadressen med ett inbetalningskort.
Eftersom detta endast gäller våra medlemmar finns alla uppgifter på våra medlemssidor.
kuse