Gallkvalster

på våra svarta vinbärsbuskar är något vi måste vara uppmärksamma på och bekämpa!

Det är viktigt att kolla efter gallkvalster ett par år efter ett byte av buskarna, Stora Mossen bytte alla svarta vinbär för cirka 12 år sedan men nu verkar gallkvalstren ha börjat komma tillbaka. Tyvärr är de vanligaste sorterna offer för gallkvalster, men det finns en ny sort, Petter, som har många bra egenskaper bland annat motståndskraftig mot gallkvalster och mjöldagg. Den bör gå att hitta i trädgårdsbutikerna.

När utetemperaturen börjar närma sig +10 grader är det dags. Så här ser det ut om busken är drabbad:

Och så här ser en oangripen buske ut: