För medlemmar: informationsbrev från vår ordförande

Framöver kommer vår ordförande Cecilia Larsson att brevledes (här på vår hemsida) informera oss om vad som händer i vårt område. Det första informationsbrevet hittar du under länken ”Medlemmar” till vänster.

sol