Brandincident i vårt område

Brandbilen kom inte fram till olycksplatsen eftersom häckar, träd och elskåp hindrade framkomligheten. Släckningen gick dock lyckligtvis bra ändå.

Varje kolonist har ett eget ansvar för sitt personliga brandskydd, så som brandvarnare, brandfilt, brandsläckare och försäkring. Vi behöver därutöver se till att våra huvudvägar i området är framkomliga för brandbilar. Det är av största vikt att utryckningsfordon och färdtjänst kommer fram!

Som medlem behöver du omgående ta ansvar för att din häck endast går till tomtgränsen och att inga grenar, träd eller buskar hänger utanför. Om du inte kan hitta tomtpinnarna så står oftast våra gamla grindar på tomtgränsen.

En brandbil är 3,5 meter bred och 4 meter hög.

Styrelsen har startat en inventering av elskåpens placering i området, i syfte att få till stånd en flytt av de elskåp som hindrar framkomligheten.

Läs mer om årets syn av området och vad som gäller på våra medlemssidor.