Gallkvalster

på våra svarta vinbärsbuskar är något vi måste vara uppmärksamma på och bekämpa! Det är viktigt att kolla efter gallkvalster ett par år efter ett byte av buskarna, Stora Mossen bytte alla svarta vinbär för cirka 12 år sedan men…