Jägare i området

På fredag, den 30 oktober, kommer det att vara rådjursjakt i vårt område. Jakten börjar klockan 07.30. (För alla våra ansträngningars och växters skull – låt jägarna arbeta störningsfritt!)

Skattemyndigheten – info från FSSK

Som du redan sett här på webben eller fått i brevlådan, så har Skattemyndigheten begärt in uppgifter om våra stugor för eventuell taxering. FSSK har skrivit ett förtydligande för oss kolonister rörande begärda uppgifter från Skattemyndigheten och det är viktigt att…

VIKTIGT OM SKATTEMYNDIGHETENS BEGÄRAN

Det är säkert flera som redan fått ett brev från skattemyndigheten i brevlådan. Stora Mossens koloniförening har, tillsammans med ett antal föreningar i Sverige, blivit uttagna för att fastighetsdeklarera våra stugor. Det finns en möjlighet att begära uppskov hos Skatteverket, så…

Komihåg för oktober

Städdagen avlöpte i strålande höstväder och en del slängda prylar fick nya hem där de kunde återanvändas! Roligt! Och på tal om att slänga: det går INTE längre att slänga sopor vid Dikesvägen!! (Kärlen ligger uppochnedvända för att de inte…

Sopor, sopor och åter sopor

På grund av att sopbilen inte kan komma fram på Bävervägen för att tömma våra sopkärl på Dikesvägen börjar det se väldigt skräpigt ut vid toaletthuset där. Vi ska försöka rensa upp där under städdagen och sen ta bort soptunnorna.…